Politika privatnosti i podaci DPO-a

Politika privatnosti i podaci DPO-a (Lica za zaštitu podataka o ličnosti)

Sva pitanja koja se tiču obrade vaših podataka o ličnosti možete da uputite našem ovlašćenom licu za zaštitu podataka o ličnosti, Kšištofu Đemjanu (Krzysztof Dziemian), na sledeću adresu: rodo@ecowater.pl

Ova Politika privatnosti određuje pravila obrade i zaštite ličnih podataka koje pružaju korisnici u vezi sa njihovim korišćenjem usluga koje nudi veb-sajt www.ecowater.rs (u daljnjem tekstu: Servis).

Administrator podataka o ličnosti koji se nalaze na veb-sajtu je:
EcoWater Systems Poland Sp. z o.o. sa sedištem u Poznanju (61-013), ul. Bałtycka 6, tel. 61/8743780, info@ecowater.pl

Radi zaštite ličnih podataka, ALP postupa u skladu sa internim postupcima i preporukama, u skladu sa relevantnim pravnim aktima s područja zaštite ličnih podataka, a posebno Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine. o zaštiti ličnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, kao i o stavljanju van snage Direktive 95/46 EZ.

EcoWater Systems Poland ne prodaje trećim stranama nikakve prikupljene podatke o ličnosti u bilo koju svrhu bez vašeg izričitog pristanka.

ALP (Administrator ličnih podataka) vodi posebnu brigu o zaštiti interesa subjekata podataka, a posebno obezbeđuje da lični podaci budu:

  • obrađeni u skladu sa zakonom;
  • prikupljeni u određene, zakonite svrhe i da ne podležu daljoj obradi koja nije u skladu s tim svrhama;
  • činjenično tačni i adekvatni u odnosu na svrhe u koje se obrađuju;
  • uskladišteni u obliku koji omogućuje identifikaciju osoba na koje se odnose, ne duže nego što je potrebno za postizanje svrhe obrade.

ALP obavlja funkcije dobijanja podataka o korisnicima i njihovom ponašanju na sledeći način:

- dobrovoljnim unosom podataka u obrasce za:

  • odgovaranje na upite korisnika pomoću kontakt obrasca u skladu s čl. 6. st. 1. tačkom f GDPR
  • slanje informacija o proizvodima i uslugama koje ALP nudi na navedenu adresu e-pošte, ako je korisnik na to pristao, u skladu s čl. 6. st. 1. tačkom a GDPR-a. Pristanak može da se povuče klikom na određeni link u primljenoj poruci ili slanjem takvog obaveštenja na adresu e-pošte AOP,
  • kako bi mogli da objavljuju komentare na blogu EcoWater koji se nalazi na veb-sajtu u skladu s čl. 6 st. 1. točkom a GDPR-a. Ako želite da izbrišete komentar, pošaljite zahtev putem e-pošte na marketing@ecowater.pl
  • ostvarivanje legitimnog interesa AOP-a u posebnim slučajevima u skladu s članom 6. st. 1. tačkom f GDPR-a, npr. naplatu duga

- prikupljanjem „kolačića“.

Tokom prve posete veb-sajtu, korisnik je obavešten o upotrebi kolačića.

Kolačići neophodni za funkcionisanje veb-sajta mogu da se menjaju promenom podešavanja pregledeča, međutim, treba da imate na umu da promena podešavanja može da uzrokuje nepravilan rad veb-sajta.

Više informacija o kolačićima možete da nađete u kartici „Pomoć“ u meniju veb-pregledača korisnika.

Korisnici koji nakon čitanja sadržaja dostupnog na veb-sajtu ne žele da kolačići ostaju u veb-pregledaču uređaja, treba da ih izbrišu iz svog pregledača nakon posete veb-sajtu.

Veb-sajt koristi sledeće vrste „kolačića“:

  • konfiguracijske datoteke, koje su ključne za osnovnu funkcionalnost veb-sajta

Primaoci ličnih podataka mogu da budu tela, institucije i subjekti ovlašćeni u skladu sa zakonom, kao i subjekti koji pružaju usluge ALP (npr. pravne, informatičke, marketinške, računovodstvene usluge, kao i drugi subjekti uključeni u ostvarivanje naručene usluge.

Korisnik veb-sajta može da pregleda svoje podatke koje obrađuje ALP. Korisnik takođe ima pravo da u bilo kom trenutku izmeni ove podatke, prenese ih, zahteva njihovo uklanjanje i ograniči ili zaustavi obradu svojih ličnih podataka. Korisnik takođe može da u bilo kom trenutku zahteva brisanje svojih ličnih podataka sa veb-sajta.

Na našoj web stranici integrisane su komponente YouTube. YouTube je onlajn video portal, koji omogućava izdavačima video zapisa (na engleskom „video publisher”) besplatno postavljanje video klipova te drugim korisnicima besplatno gledanje, ocenjivanje i komentarisanje istih. YouTube omogućava objavljivanje svih vrsta snimaka, zahvaljujući čemu može se dobiti putem onlajn portala pristup kako punim filmovima i televizijskim emisijama, tako i muzičkim spotovima, trejlerima i snimcima koje stvaraju korisnici.


Operater YouTube-a je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ireland.
Kada posećujete našu web stranicu s pluginom YouTube, uspostaviće se veza sa serverima YouTube. Server YouTube se obaveštava koje ste od naših web stranica posetili. Ako ste prijavljenji na svoj YouTube račun, omogućavate YouTube-u povezivanje vašeg ponašanja tokom gledanja direktno s vašim ličnim profilom. Ako nema pristanka na tu vrstu prosleđivanja informacija, nosilac podataka može to sprečiti odjavljivanjem sa svog YouTube računa prije otvaranja naše web stranice. Više informacija o YouTube-u možete naći na web stranici https://www.youtube.com/yt/about/de/


Koristimo također plugin Vimeo. Više informacija o obradi podataka nalazi se na https://vimeo.com/privacy

Veb-sajt koristi kolačiće. Više informacija u Politici privatnosti.